Wydawnictwo Centrum - literatura ezoteryczna Opętani przez duchy - Egzorcyzmy w XXI stuleciu Serce duszy - Świadomość emocjonalna Possessed by Ghosts - Exorcisms in 21st Century Siedlisko duszy Umysł duszy - Sztuka podejmowania odpowiedzialnych decyzji
O nas
Kontakt
 • Sprzedaż hurtowa

 • Lista mailingowa


 • Sklep internetowy


  Wanda Prątnicka
 • Opętani przez duchy
 • Opętani przez duchy - Audiobook
 • Kołowrót Życia 1
 • Kołowrót Życia 2
 • Kołowrót Życia 3
 • Poznaj prawdę
  i bądź wolny

 • Possessed by Ghosts
 • In the Wheel of Life1
 • In the Wheel of Life2
 • In the Wheel of Life3
 • Know The Truth and Be Free

 • Poseídos por los espíritus
 • La rueda de la Vida1
 • Conoce la Verdad y se libre

 • Oderzhymye duhami

 • Von Geistern besessen
 • Im Kreis des Lebens1
 • Im Kreis des Lebens2
 • Im Kreis des Lebens3
 • Erkenne die Wahrheit und sei frei

 • Opętani przez duchy - wersja japońska

 • Opętani przez duchy - wersja chińska

 • Publikacje multimedialne


 • Saint Germain
 • Wyjawione tajemnice
 • Magiczna Obecność
 • Medytacje nad "JAM JEST"
 • Nauki Wniebowstąpionego Mistrza
 • Rozmowy z Ukochanym Mistrzem
 • O Alchemii
 • Przepowiednie Saint Germaina na nowe tysiąclecie
 • Hrabia de Saint Germain
 • Reden über ICH BIN


 • Foundation for Inner Peace
 • Kurs Cudów, twarda oprawa, szyta
 • Kurs Cudów
 • Kurs Cudów, wersja
  3-tomowa

 • Curs de miracole
 • Suplement do Kursu cudów- Pieśń Modlitwy oraz Psychoterapia

 • Kenneth Wapnick
 • Ogólne wprowadzenie do "Kursu cudów"

 • Gloria i Kenneth Wapnick
 • Najczęściej zadawane pytania o "Kursie cudów"

 • Kenneth Wapnick i
  W. Norris Clarke

 • "Kurs cudów" i chrześcijaństwo - dialog


 • Joseph S. Benner
  !NOWOŚĆ!

 • Nieosobowe Życie, tom 1
 • Nieosobowe Życie, tom 2 !NOWOŚĆ!
 • Droga do Królestwa !NOWOŚĆ!
 • Nauczyciel, Braterstwo, Chrystus w Tobie !NOWOŚĆ!
 • Droga wyjścia, Droga poza materię, Bogactwo !NOWOŚĆ!


 • Marianne Williamson
 • Powrót do Miłości
 • Dar Przemiany
 • Rok cudów


 • Paramhansa Jogananda
 • Szepty wieczności
 • Jak być trwale szczęśliwym
 • Karma i reinkarnacja
 • Związki duchowe
 • Jak odnieść sukces
 • Jak zyskać promienne zdrowie i witalność
 • Jak zdobyć odwagę, spokój i pewność siebie
 • Jak obudzić w sobie prawdziwy potencjał
  !NOWOŚĆ!

 • Objawienia Chrystusa
  !NOWOŚĆ!  William Walker Atkinson
  !NOWOŚĆ!
 • Filozofia Jogi i nauki Tajemne Wschodu
  !NOWOŚĆ!
 • Filozofia Jogi i nauki Tajemne Wschodu dla Zaawansowanych
  !NOWOŚĆ!
 • Hatha Joga
  !NOWOŚĆ!
 • Nauka o Oddychaniu
  !NOWOŚĆ!
 • Tajemne doktryny Różokrzyżowców
  !NOWOŚĆ! • Mabel Collins
  !NOWOŚĆ!
 • Światło na drodze i dzieła powiązane • Sondra Ray i Markus Ray
  !NOWOŚĆ!
 • Duchowa intymność
 • Wyzwalające oddychanie • H. Emilie Cady
 • Lekcje Prawdy
 • Jak korzystać z Prawdy
 • Pomocna Obecność


 • Emma Curtis Hopkins
 • Nauka Mentalna w praktyce


 • Prentice Mulford
 • Dzieła zebrane 1
 • Dzieła zebrane 2


 • Wallace D. Wattles
 • Nauki o obfitości
 • Dzieła zebrane


 • Charles F. Haanel
 • Metoda Klucza Mistrzów
 • Książka o Tobie
 • Chemia mentalna


 • Zdzisława Krystyna Dębska
  !NOWOŚĆ!
 • Życie jest tajemnicą


  Helen Wilmans
 • Pokonać ubóstwo
 • Pokonać śmierć


 • Tom Kenyon
 • Cywilizacja Hathorów


 • Haziel
 • Poznaj swojego
  Anioła Stróża


 • Drunvalo Melchizedek
 • Pradawna tajemnica kwiatu życia, tom I
 • Pradawna tajemnica kwiatu życia, tom II
 • Życie w przestrzeni serca
 • Świetlisty Wąż


 • Elizabeth Clare Prophet
 • Przepowiednie Saint Germaina na nowe tysiąclecie


 • Spencer Johnson
 • Jedna minuta dla samego siebie


 • Isabel Cooper-Oakley
 • Hrabia de Saint Germain


 • Russell H. Conwell
  !NOWOŚĆ!

 • "Ziemia diamentów" oraz "Ile można osiągnąć dzięki sile woli"


 • Polityka prywatności

  William Walker Atkinson

  Filozofia Jogi i nauki tajemne Wschodu


  Autor jasno, zwięźle, z precyzją i przenikliwością zachodniego Mistrza przedstawia filozofię Jogi i nauki tajemne Wschodu, posługując się terminami utartymi na Zachodzie, unikając sanskryckich nazw, by ułatwić czytelnikowi ich zrozumienie.

  Filozofia joginów i cała nauka Adeptów wiedzy tajemnej - bez względu na to do jakiej rasy przynależą i jakąkolwiek wyznawali wiarę - poucza, że człowiek jest odpowiedzialną istotą, która sama wytwarza warunki swego życia, sama sprowadza na siebie karę i nagrodę, jako naturalną konsekwencję swych myśli i czynów. Nauki te twierdzą dalej, że człowiek nie może się uchylać od tego, co jest dla niego dobrem - i choćby upadał sto razy, w każdym przypadku, stale i bez przerw podąża naprzód, by ostatecznie pokonać swoją materialną, obarczoną cierpieniem naturę.

  Możemy tu znaleźć wyjaśnienie tego, jak nasze niższe pożądania i namiętności umiejscawiają nas i otaczają takim środowiskiem, które nas zmusza do stałego ich przeżywania do czasu, gdy nasza dusza je ze zgrozą rozpozna i skieruje się wzwyż ku Jedynemu, prawdziwemu Celowi. To, co Wyższe zawsze jest bowiem z nami i się o nas troszczy, stara się okazać nam pomoc i podtrzymuje nas - w końcu to za pomocą Ducha wchodzimy w kontakt ze Źródłem wszelkiego Życia i Siły.  Cytaty z ksiązki:

  W Europie, na Zachodzie i na Wschodzie oraz w Indiach rozwijała się nauka psychologii niezależnie jedna od drugiej, bez żadnych punktów stycznych. Jakiej krzywdy w tym zakresie doznała psychologia Zachodu zrozumiemy choćby z pobieżnego przyjrzenia się wynikom, do jakich doszła na Wschodzie ta właśnie nauka występująca tam pod nazwą jogi. Doszła ona tak wysoko, że wyniki jej wytworzyły osobny dział: nauki tajemnej, a teorie, u nas wchodzące w zakres metafizyki, tam są twierdzeniami wyprowadzonymi z doświadczenia. Z nich to filozofia jogi wywodzi i naucza o stosunku człowieka do innych ludzi i do wszechświata. Naucza i daje wskazówki praktyczne. Niniejszy, pobieżny i przystępnie napisany wykład podstawowych zasad światopoglądu Jogów hinduskich pozwoli czytelnikowi osiągnąć pewne wyobrażenie o głębi nauk Wschodu.

  (...)

  Zwracamy się do naszych czytelników z uczuciem niezwykłym. Widzimy, jak oni sami być może nie widzą, że dla wielu z nich nasze myśli będą jak ziarna rzucone na żyzną ziemię. W odpowiednim czasie z owych myśli wyłonią się kiełki, które stopniowo przebijać będą sobie drogę ku słonecznemu światłu świadomości i wydadzą liście, kwiaty i owoce.
  Wiele z prawd, wyłożonych tutaj, nie od razu znajdzie u was uznanie, ale z biegiem czasu przekonacie się o słuszności przekazywanych tu twierdzeń, a wówczas i dla was przybiorą one charakter prawdy.
  Będę z wami mówił tak, jakbyśmy stali przed sobą. Jestem przekonany, iż nić sympatii między nami będzie wkrótce tak mocna i rzeczywista, że w miarę tego, jak będziecie czytali moje słowa, odczuwać będziecie moją obecność tak żywo, jakbym naocznie znajdował się przed wami. Duchem będę z wami, a zgodnie z naszą nauką, uczeń znajdujący się w harmonijnej sympatii z nauczycielem istotnie wchodzi w łączność psychiczną ze swym mistrzem - i w ten sposób stara się pochwycić "ducha" nauk, które mu się wykłada - a z myśli swego nauczyciela stara się wyciągnąć korzyść w takim stopniu, jaki niedostępny jest temu, który czyta jedynie zimne litery drukowanego tekstu. Zjednoczeni w harmonijną całość, będziemy pracowali razem dla wspólnego celu doskonalenia, rozszerzania, rozwoju i rozkwitu ducha.
  Będziemy naśladowali system wykładów uprawiany bardziej na Wschodzie niż na Zachodzie. Na Wschodzie nauczyciel nie zatrzymuje się w swym wykładzie, by przytaczać "dowody" na każde ze swoich twierdzeń. Nie wypisuje dowodów swoich prawd duchowych na czarnej tablicy szkolnej; nie daje argumentów i nie wywołuje dyskusji po stronie uczniów. Przeciwnie, jego wykład jest dogmatyczny; prawdy swe wypowiada on tak, jak je słyszał - i nie zastanawia się nad tym, czy wszyscy się z nim zgadzają. Nie troszczy się o to, czy wszyscy przyjęli jego twierdzenia jako prawdę; przekonany jest bowiem, że ci, którzy są gotowi do przyjęcia prawdy przezeń wykładanej, używając formy jasnowidzenia, uznają jej oczywistość. Co się tyczy innych, nie przygotowanych, żadne dowody im nie pomogą. Gdy ludzka dusza gotowa jest na przyjęcie duchowej prawdy - i gdy prawda ta lub jej część wypowiedziana zostaje w obecności człowieka lub przedstawiona zostaje jego uwadze na piśmie - ów drogą uświadomienia intuicyjnego poznaje tę prawdę i przyswaja ją sobie. Nauczyciele wschodni wiedzą, że ich nauczanie to tylko zasiew i że z każdej myśli uchwyconej przez ucznia po pewnym czasie na polu jego świadomości wyrośnie sto nowych myśli.
  Nie chcemy przez to powiedzieć, że nauczyciele wschodni pragną, aby ich uczniowie ślepo przyjmowali wykładane przez nich prawdy. Przeciwnie, uczą oni swych uczniów, aby przyjmowali za prawdę tylko to, czego oni mogą dowieść sami sobie, gdyż nie może człowiekowi okazać się prawdą nic, czego on sam nie jest w stanie dowieść sobie poprzez własne doświadczenie. Jednak uczniowi powiada się, że zanim będzie on w stanie dowieść sobie wiele z tego, co mu się przekazuje, musi wcześniej wznieść się w mocy i rozwoju. Nauczyciel jedynie prosi ucznia, by czuł do niego zaufanie, jako do tego, który wskazuje drogę i mówi do ucznia: "Oto jest droga, idź nią - na niej znajdziesz wszystko to, o czym ci mówiłem; weź, zważ, wymierz, zbadaj doświadczeniem i poznaj dla siebie samego. Kiedy przejdziesz część tej drogi, poznasz tyle, ile poznałem ja albo inna dusza, doszedłszy do tego samego miejsca drogi, lecz aby dojść do tego miejsca, musisz przyjąć twierdzenia wypowiedziane przez tych, którzy już tę drogę pokonali przed tobą, albo porzuć całą tę sprawę. Nie przyjmuj nic ostatecznie, dopóki sam sobie tego nie dowiedziesz; ale, jeśli masz rozsądek, korzystaj z rady i doświadczenia ludzi, którzy przed tobą przeszli tę drogę. Każdy człowiek powinien uczyć się drogą doświadczenia osobistego, ale, mimo to, niektórzy mogą służyć innym za przewodników. Na każdym miejscu tej drogi zobaczycie, że ci, którym udało się przejść nią wcześniej pozostawili znaki i drogowskazy dla przechodzących później. Nie żądam ślepej wiary, tylko zaufania aż do chwili, gdy staniesz się zdolny sam sobie dowieść prawd, które przelałem na ciebie, tak jak we mnie przelali je moi poprzednicy".
  Prosimy czytelników o cierpliwość. Niejedno, co z początku wyda się ciemne, w miarę postępu naprzód bardzo się rozjaśni.

  (...)

  Człowiek jest istotą bardziej złożoną, niż się zwykle sądzi. Ma on nie tylko ciało i duszę, ale jeszcze i ducha, który posiada duszę; ta zaś objawia się w kilku postaciach ciał subtelnych. Ciała subtelne bywają różnej gęstości, ciało fizyczne zaś to najniższa forma przejawu człowieka. Różne ciała subtelne przejawiają się na rozmaitych "płaszczyznach", jak na "płaszczyźnie fizycznej", "astralnej" itd. Wszystko to zostanie w dalszej części wytłumaczone.
  Rzeczywiste "Ja" jest duchem czystym - Iskrą Ognia Bożego. Duch ten jest zamknięty, jak gdyby, w kilku powłokach, które utrudniają mu całkowitą i swobodną ekspresję. W miarę tego, jak człowiek wzrasta w swym rozwoju - świadomość jego przechodzi z niższych płaszczyzn na wyższe - coraz bardziej wyraża on swą wysoką naturę. Duch zawiera w sobie możliwości - i w miarę tego, jak człowiek się rozwija, budzą się w nim nowe siły, występują weń nowe cechy.
  Filozofia jogów uczy, że człowiek składa się z siedmiu pierwiastków. Najwłaściwiej jest pojmować człowieka w ten sposób, że jego prawdziwa "Jaźń" to duch, a niższe pierwiastki to jedynie przejawy ducha w sferach niższych. Człowiek może się przejawiać na siedmiu płaszczyznach, choć dla większości ludzi naszych czasów wyższe płaszczyzny są niedostępne. Bądź co bądź każdy człowiek, choćby najmniej rozwinięty, posiada w sobie potencjalnie wszystkie siedem pierwiastków. Pierwszych pięć płaszczyzn przeszło wielu, do szóstej płaszczyzny dosięgło niewielu, do siódmej praktycznie nie dotarł nikt należący do ludzkiej rasy.

  SIEDEM PIERWIASTKÓW CZŁOWIEKA


  Siedem pierwiastków człowieka, jak określa je filozofia jogów w terminologii europejskiej, jest następujących:

  7. Duch
  6. Rozum duchowy
  5. Intelekt
  4. Rozum instynktowy
  3. Prana, czyli siła życiowa
  2. Ciało astralne
  1. Ciało fizyczne

  Nazwy składowych pierwiastków istoty ludzkiej są rozmaite w różnych szkołach nowej psychologii, które powstały ze wspólnego źródła - psychologii wschodniej.

  (...)

  Opis budowy człowieka byłby niecałkowity, gdyby nie wspomnieć o tym, co adepci wiedzy tajemnej nazywają aurą człowieka. Jest to jeden z najciekawszych działów nauki tajemnej, a wzmiankę o aurze napotkać możemy we wszystkich dziełach wiedzy tajemnej i w legendach wszystkich narodów. Co do aury ludzkiej powstały rozmaite nieporozumienia i spory, a prawdę o niej mocno zaciemniły teorie i rozumowania niektórych autorów. Nie należy się temu dziwić. Aura dostępna jest widzeniu wyłącznie tych ludzi, którzy mają wysoko rozwinięte zdolności psychiczne. Ci zaś, którzy nie posiadają tak wysoko rozwiniętego wzroku psychicznego mają możność widzenia jedynie niektórych, grubszych przejawów emanacji wchodzących w skład aury. W całej pełni aura może być widoczna tylko dla ludzi o wysokim rozwoju psychicznym.
  Niektóre teorie ostatnich czasów uczą, że aura w istocie swej jest "materią", projektującą siebie poza granice przestrzeni zajmowanej przez ciało fizyczne. Jest to prawda tylko w takim znaczeniu, w jakim światło słońca jest częścią słońca; promienie światła elektrycznego są częścią tego światła; promienie ciepła wychodzące z pieca są częścią ciepła samego pieca; zapach kwiatu jest częścią samego kwiatu. W rzeczywistości aura jest emanacją jednego lub kilku z siedmiu pierwiastków człowieka; to natomiast oznacza, że jest to promieniowanie płynące z pierwiastków, nie zaś część samego pierwiastka, jeżeli nie będziemy rozumieć tego w przenośni wspomnianej powyżej.
  Każdy z siedmiu pierwiastków wchodzących w skład człowieka wypromieniowuje energię, która postrzegana jest przez rozwinięte zmysły psychiczne niektórych ludzi. Ta promieniejąca energia pokrewna jest światłu, znanemu pod nazwą promieni Rentgena i tak jak one nie jest widzialna dla ludzkiego oka, dopóki nie otrzyma ona pomocy, którą w normalnych warunkach nie dysponuje. Niektóre z grubszych form aury dostrzegane bywają przez obdarzonych stosunkowo niewiele rozwiniętą siłą psychiczną, podczas gdy jej formy wyższe bywają widziane tylko przez tych, których zdolności psychiczne osiągnęły wysoki poziom rozwoju. W naszych czasach stosunkowo mało jest inkarnowanych ludzi, którzy widzą aurę pochodzącą z szóstego pierwiastka, czyli z "umysłu duchowego". Aura natomiast pierwiastka siódmego, ducha, dostępna jest tylko istotom stojącym w rozwoju znacznie wyżej niż człowiek. Aura pochodząca z pięciu pierwiastków niższych dostrzegana jest przez wielu z nas, o ile obdarzeni jesteśmy wystarczająco rozwiniętymi zdolnościami psychicznymi, przy czym jasność i szerokość naszego widzenia określane są przez konkretny poziom osiągniętego przez nas rozwoju.
  Postaramy się w tym wykładzie dać czytelnikom ogólne pojęcie o ludzkiej aurze i krótki zarys tego, co się do niej odnosi. Natychmiast jednak uświadomi to nam, jak obszerny jest ten przedmiot. Opisanie tematu aury wymagałoby obszernego tomu, stąd niełatwo wyłożyć tę kwestię pokrótce, mamy jednak nadzieję, że uda nam się dostatecznie jasno przedstawić tę tematykę czytelnikom, którzy podążają za naszymi wywodami.
  Jak już zaznaczyliśmy, każdy pierwiastek człowieka wypromieniowuje energię, ta zaś wchodząc w związki promieniowania innych pierwiastków, tworzy właśnie to, co się nazywamy "aurą" ludzką. Aura danego pierwiastka, rozpatrywana oddzielnie, o ile usunąć emanacje wszystkich innych pierwiastków, zajmuje taką samą przestrzeń, jaką zajmowałaby aura wszystkich razem lub któregokolwiek z pojedynczych pierwiastków. Innymi słowy - emanacje rozmaitych pierwiastków przenikają się nawzajem, przy czym jednak każda z nich ma odmienną wibrację, dlatego też jedna z drugą nie wchodzi w reakcję. Gdy mówimy o aurze, mamy na myśli nie emanację jednego konkretnego pierwiastka, lecz całkowity zespół wszystkich pierwiastków widziany przez człowieka obdarzonego całkowitym wzrokiem psychicznym, gdy zaś mówimy o aurze jednego, określonego pierwiastka, wyraźnie wskazujemy na ten konkretny pierwiastek.
  Najprostszą formą aury ludzkiej jest oczywiście emanacja wychodząca z ciała fizycznego. Mówi się o niej zazwyczaj jako o aurze "zdrowia", gdyż wyraz tej aury wyraźnie wskazuje na stan zdrowia fizycznego tegoż człowieka. Jak przy innych formach aury rozchodzi się ona na przestrzeni pięciu do dziesięciu centymetrów od ciała, co zależy od pewnych okoliczności, o których nie ma tutaj konieczności wspominać. Podobnie jak przy wszystkich innych formach aury, jest ona owalna lub jajowata. Forma ta, wspólna wielu zjawiskom, sprawiła, że niektórzy autorzy wprowadzili określenie "jajo auryczne". Fizycznie rzecz biorąc, aura ta jest w swej istocie bezbarwna lub może być błękitno-biała, jak kolor czystej wody, jednak posiada cechę szczególną, której nie ma w innych przejawach aury, a mianowicie widzeniu psychicznemu ukazuje się ona jakby była "prążkowana" przez liczne cienkie linie wychodzące w kształcie prostych linii od ciała na zewnątrz. W normalnym stanie zdrowia i siły życiowej linie te wychodzą prosto, w razie obniżenia siły życiowej i osłabienia opuszczają się na zakończeniach w dół, jak miękka sierść zwierzęcia. Niekiedy natomiast przyjmują postać pomarszczonej skóry, gdzie rozmaite włoski sterczą w rozmaitych kierunkach, zbite w masę, pomieszane lub pokręcone. Zjawisko to wywołane jest przez przepływ prany, który przynosi ciału energię wzmacniającą, przy czym zdrowe ciało zdobywa dostateczną ilość prany, podczas gdy ciało chore lub osłabione cierpi z powodu niedostatecznego przypływu prany. Aurę fizyczną widzi niejeden, obdarzony nawet słabym stopniem widzenia psychicznego, dla którego widzenie form wyższych nie jest dostępne.

  ISBN 10: 83-60280-63-0
  ISBN 13: 978-83-60280-63-8
  Ilość stron: 284


  Zdjęcia książki

  kliknij, by powiększyć
  XL : XXL

  kliknij, by powiększyć
  XL : XXL