Wydawnictwo Centrum - literatura ezoteryczna Opêtani przez duchy - Egzorcyzmy w XXI stuleciu Serce duszy - Šwiadomo¶æ emocjonalna Possessed by Ghosts - Exorcisms in 21st Century Siedlisko duszy Umysł duszy - Sztuka podejmowania odpowiedzialnych decyzji
O nas
Kontakt
 • Sprzedaż hurtowa

 • Lista mailingowa


 • Sklep internetowy


  Wanda Pr±tnicka
 • Opêtani przez duchy
 • Opêtani przez duchy - Audiobook
 • Kołowrót Życia 1
 • Kołowrót Życia 2
 • Kołowrót Życia 3
 • Poznaj prawdê
  i b±dŒ wolny

 • Possessed by Ghosts
 • In the Wheel of Life1
 • In the Wheel of Life2
 • In the Wheel of Life3
 • Know The Truth and Be Free

 • Poseídos por los espíritus
 • La rueda de la Vida1
 • Conoce la Verdad y se libre

 • Oderzhymye duhami

 • Von Geistern besessen
 • Im Kreis des Lebens1
 • Im Kreis des Lebens2
 • Im Kreis des Lebens3
 • Erkenne die Wahrheit und sei frei

 • Opêtani przez duchy - wersja japońska

 • Opêtani przez duchy - wersja chińska

 • Publikacje multimedialne


 • Saint Germain
 • Wyjawione tajemnice
 • Magiczna Obecno¶æ
 • Medytacje nad "JAM JEST"
 • Nauki Wniebowst±pionego Mistrza
 • Rozmowy z Ukochanym Mistrzem
 • O Alchemii
 • Przepowiednie Saint Germaina na nowe tysi±clecie
 • Hrabia de Saint Germain
 • Reden über ICH BIN


 • Foundation for Inner Peace
 • Kurs Cudów, twarda oprawa, szyta
 • Kurs Cudów
 • Kurs Cudów, wersja
  3-tomowa

 • Curs de miracole
 • Suplement do Kursu cudów- Pie¶ń Modlitwy oraz Psychoterapia

 • Kenneth Wapnick
 • Ogólne wprowadzenie do "Kursu cudów"

 • Gloria i Kenneth Wapnick
 • Najczê¶ciej zadawane pytania o "Kursie cudów"

 • Kenneth Wapnick i
  W. Norris Clarke

 • "Kurs cudów" i chrze¶cijaństwo - dialog


 • Joseph S. Benner
  !NOWOŠÆ!

 • Nieosobowe Życie, tom 1
 • Nieosobowe Życie, tom 2 !NOWOŠÆ!
 • Droga do Królestwa !NOWOŠÆ!
 • Nauczyciel, Braterstwo, Chrystus w Tobie !NOWOŠÆ!
 • Droga wyj¶cia, Droga poza materiê, Bogactwo !NOWOŠÆ!


 • Marianne Williamson
 • Powrót do Miło¶ci
 • Dar Przemiany
 • Rok cudów


 • Paramhansa Jogananda
 • Szepty wieczno¶ci
 • Jak byæ trwale szczê¶liwym
 • Karma i reinkarnacja
 • Zwi±zki duchowe
 • Jak odnie¶æ sukces
 • Jak zyskaæ promienne zdrowie i witalno¶æ
 • Jak zdobyæ odwagê, spokój i pewno¶æ siebie
 • Jak obudziæ w sobie prawdziwy potencjał
  !NOWOŠÆ!

 • Objawienia Chrystusa
  !NOWOŠÆ!  William Walker Atkinson
  !NOWOŠÆ!
 • Filozofia Jogi i nauki Tajemne Wschodu
  !NOWOŠÆ!
 • Filozofia Jogi i nauki Tajemne Wschodu dla Zaawansowanych
  !NOWOŠÆ!
 • Hatha Joga
  !NOWOŠÆ!
 • Nauka o Oddychaniu
  !NOWOŠÆ!
 • Tajemne doktryny Różokrzyżowców
  !NOWOŠÆ! • Mabel Collins
  !NOWOŠÆ!
 • Šwiatło na drodze i dzieła powi±zane • Sondra Ray i Markus Ray
  !NOWOŠÆ!
 • Duchowa intymno¶æ
 • Wyzwalaj±ce oddychanie • H. Emilie Cady
 • Lekcje Prawdy
 • Jak korzystaæ z Prawdy
 • Pomocna Obecno¶æ


 • Emma Curtis Hopkins
 • Nauka Mentalna w praktyce


 • Prentice Mulford
 • Dzieła zebrane 1
 • Dzieła zebrane 2


 • Wallace D. Wattles
 • Nauki o obfito¶ci
 • Dzieła zebrane


 • Charles F. Haanel
 • Metoda Klucza Mistrzów
 • Ksi±żka o Tobie
 • Chemia mentalna


 • Zdzisława Krystyna Dêbska
  !NOWOŠÆ!
 • Życie jest tajemnic±


  Helen Wilmans
 • Pokonaæ ubóstwo
 • Pokonaæ ¶mieræ


 • Tom Kenyon
 • Cywilizacja Hathorów


 • Haziel
 • Poznaj swojego
  Anioła Stróża


 • Drunvalo Melchizedek
 • Pradawna tajemnica kwiatu życia, tom I
 • Pradawna tajemnica kwiatu życia, tom II
 • Życie w przestrzeni serca
 • Šwietlisty W±ż


 • Elizabeth Clare Prophet
 • Przepowiednie Saint Germaina na nowe tysi±clecie


 • Spencer Johnson
 • Jedna minuta dla samego siebie


 • Isabel Cooper-Oakley
 • Hrabia de Saint Germain


 • Russell H. Conwell
  !NOWOŠÆ!

 • "Ziemia diamentów" oraz "Ile można osi±gn±æ dziêki sile woli"


 • Polityka prywatno¶ci

  Curs de miracole  Jeste¶my również wydawc± rumuńskiej wesji ksi±żki Kurs Cudów. Poniżej znajduje siê opis w jêzyku rumuńskim.


  Introducere

  Cursul de miracole este un sistem complet de gândire spirituală, destinat studiului individual. Împărțit în trei volume, Text, Culegere de exerciții pentru studenți și Manual pentru profesori, Cursul afirmă că, pentru a ajunge la iubire și pace universală - sau la capacitatea reamintirii lui Dumnezeu - trebuie să ne "desfacem", mai întâi, vinovăția iertându-i pe ceilalți. Cursul se concentrează, așadar, pe vindecarea relațiilor și pe transformarea lor în relații sfinte. Cursul de miracole subliniază totodată că nu e decât o versiune a programei universale, una dintre miile de versiuni ale acesteia. Prin urmare, deși limbajul Cursului aparține creștinismului tradițional, el exprimă o spiritualitate nesectară și neconfesională. Cursul de miracole este, așadar, o învățătură spirituală universală, și nu o religie.

  "Textul" prezintă teoria Cursului, studiul acestei teorii având sădită în el dezvoltarea experienței iertării - o trăire care constituie obiectivul Cursului pentru fiecare student. În această privință, Cursul de miracole afirmă că "obiectivul pe care îl urmărește e fericirea și pacea ta" (Text, p. 217) (T-13.II.7:1). Textul explică, totodată, baza fricii și a vinovăției, și felul în care pot fi depășite prin miracole, definite ca "expresii de iubire". Miracolul e definit ca un salt perceptual de la frică la iubire.

  "Culegerea de exerciții pentru studenți" este alcătuită din 365 de lecții, un exercițiu pentru fiecare zi a anului. Acest antrenament de un an marchează începutul procesului de schimbare a minții și percepției studentului, deși nu e menit să încheie procesul de învățare al acestuia. După cum se afirmă în Prefața Cursului, "În final, cititorul e lăsat în mâinile propriului Profesor Lăuntric, Care va dirija toată învățătura ulterioară după cum crede El că e mai bine" (Prefață: xv).

  "Manualul pentru profesori", scris sub formă de întrebare-și-răspuns, furnizează răspunsuri la câteva dintre cele mai probabile întrebări pe care le-ar putea pune un student de-al Cursului. Cartea include și explicații pentru un număr de termeni folosiți în Curs, definiți - în cadrul teoretic pe care îl furnizează Textul -, în vederea aplicării lor practice pe parcursul Culegerii de exerciții.

  Cursul de miracole a fost "scris" de Dr. Helen Schucman printr-un proces de dictare interioară pe care l-a identificat ca venind de la Isus. Doctor psiholog, cercetător în domeniul psihologiei și profesor universitar de Psihologie Medicală, Dr. Helen Schucman s-a bucurat de ajutorul șefului ei de departament, Dr. William Thetford, la rândul lui profesor universitar de Psihologie Medicală la universitatea la care lucrau amândoi.

  Cursul de miracole a văzut lumina tiparului pentru prima oară în 1975, an în care Dr. Schucman a cedat drepturile de autor ale Cursului Fundației pentru Pace Lăuntrică (Foundation for Inner Peace - FIP). În 1996, FIP a cedat drepturile de autor și marca înregistrată Fundației Cursului de miracole (Foundation for A Course in Miracles - FACIM). În prezent există în circulație, în întreaga lume, peste un milion și jumătate de exemplare ale Cursului. Au apărut tranduceri în limbile africaans, bulgară, chineză, croată, daneză, ebraică, finlandeză, franceză, germană, italiană, olandeză, poloneză, portugheză, rusă, slovenă, spaniolă și suedeză, cu multe alte traduceri în curs de pregătire.

  Ce este, așadar, Cursul de miracole? Introducerea sumară ce apare la debutul Textului este foarte scurtă și succintă:

  "Acesta e un curs de miracole. E un curs impus. Doar timpul când îl faci e la liberă alegere. Liberul arbitru nu înseamnă că îi poți stabili programa. Înseamnă doar că poți alege ce vrei să înveți la un moment dat. Cursul nu își propune să predea semnificația iubirii, aceasta fiind mai presus de ce poate fi predat. El își propune însă să înlăture blocajele care te împiedică să conștientizezi prezența iubirii - moștenirea ta firească. Opusul iubirii este frica, dar ce e atotcuprinzător nu poate avea opus.

  Prin urmare, cursul acesta poate fi rezumat foarte simplu în felul următor:

  Realul nu poate fi amenințat.

  Irealul nu există.

  În asta stă pacea lui Dumnezeu."

  (Material preluat de pe site-ul organizației Foundation for Inner Peace.)  see more
  kliknij, by powiêkszyæ
  XL :: XXL

  kliknij, by powiêkszyæ
  XL :: XXL